You are here

Catálogo de Datos

Nesta páxina está dispoñible o acceso ó servidor de metadatos (baseado en Geonetwork) e á descarga dos datos publicados en formato vectorial.

No seguinte enlace pódese acceder ó Geonetwork do grupo de Ecotoxicoloxía, aínda en proceso de carga de datos:

Acceso ó catálogo

E proximamente estarán dispoñibles os enlaces para descargar os datos publicados no xeoservidor en formato vectorial (shape files). Mentras tanto pódense descargar dende o propio servizo accedendo á seguinte páxina.

Ir arriba

© 1995 - 2021 Equipo de investigación ECOTOX.