You are here

Convocatorias

ECOTOX e Expresións de Interese convocatoria MSCA-PF2021 (aberta)

O equipo de investigación ECOTOX (EcoCost; CIM-UVigo), como posible anfitrión/ grupo de acollida de "MSCA Postdoctoral Fellows", anima aos candidatos interesados ​​en calquera dos seguintes temas:

1.- Avaliación do impacto ecolóxico dos plásticos e os seus aditivos químicos, os seus efectos potenciais sobre os ecosistemas e a saúde humana, estudados a través de ferramentas ómicas.
2.- Medio ambiente e saúde (animal / humana; do ecosistema(s)), especialmente en relación coa exposición a posibles estresores/ contaminantes químicos.
3.- Relacionado co "desenvolvemento de materiais, produtos químicos, produtos innovadores, máis seguros e máis sostibles".

... a contactar co noso grupo  <10 de setembro de 2021.

Todos os detalles en http://net4mobilityplus.eu/eoi/#tab-1278-82 (University of Vigo)

 

Oferta Xestor/-a de Proxectos para LABPLAS-Ecotox (pechada)

O equipo de investigación ECOTOX (EcoCost; CIM-UVigo) oferta un contrato de duración determinada, no marco do proxecto europeo LABPLAS (LAnd-Based solutions for PLAStics in the sea) (H2020), referencia do acordo de subvención #101003954.

Descrición: 

- Posto a xornada completa (40h/ semana)

- Inicio: arredor de xuño 2021

- Duración: 2 anos (periodo de proba 6 meses), extendible

- Salario: ata 35.000 € /ano (bruto) dependendo da cualificación

Tareas:

- Xestión do proxecto H2020 LABPLAS:

- Comunicación e reunións con outros socios do consorcio, para controlar os fitos e entregables do proxecto

- Apoio ao coordinador do proxecto

- Administración do proxecto, contabilidade, contacto con proveedores.

Requisitos:

- Experiencia en xestión de investigación en contornos internacionais

- Excelentes habilidades de comunicación; alto nivel de inglés e español (falado e escrito en ambos idiomas)

- Alto grao de organización e liderado

- Coñecementos en edición web serán un plus

Solicitudes

Os candidatos/-as deben enviar os seguintes documentos: carta de presentación, CV, datos de contacto, datos de contacto de dúas referencias. As solicitudes deben enviarse ao correo electrónico rbeiras@uvigo.gal , indicando no asunto a referencia: LABPLAS-Ecotox PM.

Tamaño total máximo dos documentos adxuntos: 5 MB.

Prazo: 25 de abril de 2021

Referencia da oferta en EURAXESS, id: 624890

 

Oferta contrato técnico/-a GLAUKOS-Ecotox (pechada)

Aberto o proceso de selección para a contratación dun técnic@ de laboratorio especialista en cultivos mariños con cargo ao proxecto europeo  “GLAUKOS – Circular Solution for the Textile Industry”, financiado polo “Bio-Based Industries Joint Undertaking” (BBI JU), no marco do programa do H2020 (acordo nr. 887711).

Requisitos:

- Titulación FP2, técnico superior en produción acuícola

- Experiencia en cultivo de Cyprinodom variegatus.

- Titulación de experimentación animal, A e B (Orde ECC/566/2015)

Criterios de valoración:

- Experiencia profesional en postos similares

- Capacidade de organización

- Experiencia en cultivo larvario de peixes

- Coñecementos en montaxe de instalacións de sistemas de recirculación para cultivos mariños (RAS)

- Asistencia telemática en instalacións acuícolas

- Experiencia en acuariología

- Outras titulacións en benestar e  transporte de animais.

- Conocimientos básicos en diagnóstico patolóxico de peixes

Condicións contractuais:

- Duración: 30 meses (6 meses período de proba)

- Dedicación: a tempo completo (40  h semanais)

- Retribución bruta mensual: 1600,00 €

- Lugar de traballo:  Ecimat, CIM- Universidade de Vigo

 

Presentación de solicitudes e prazo:

os interesados ​​enviarán o CV en formato .pdf, carta de presentación e dúas cartas de referencia por e-mail a beatriz.noya.marino@uvigo.es,

antes do 10 de Novembro de 2020. No asunto do e-mail deberá indicarse “Contrato Técnico GLAUKOS-Ecotox”.

 

Referencia da oferta en EURAXESS, id: 571278, enlace: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/571278

 

Oferta contrato técnico/-a de laboratorio especialista en ecotoxicoloxía mariña (pechada)

Aberto o proceso de selección para a contratación dun técnic@ de laboratorio especialista en ecotoxicoloxía mariña, con cargo ó proxecto ECOPLAS - "AVALIACIÓN ECOTOXICOLÓXICA DE POLÍMEROS E BIOPOLÍMEROS RECICLABLES" (Ministerio de Ciencia e Innovación, I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. Convocatoria 2019; PID2019-108857RB-C32).

Requisitos:

Titulación FP2 grao superior cultivos mariños, análise de laboratorio ou análogos.

Experiencia na realización de bioensaios ecotoxicolóxicos mariños: test de ourizo, copépodos, microalgas.

Titulación de experimentación animal, A e B (Orden ECC/566/2015)

Valoraranse:
Experiencia profesional en postos similares

Capacidade de organización

Condicións contractuais:
Duración: dous anos (24 meses) (6 meses periodo de proba)
Dedicación: tempo completo (40 h semanales)
Retribución bruta mensual: 1500,00 €

Lugar de traballo: Ecimat, CIM-Universidade de Vigo.

Presentación de solicitudes e prazo:
os interesados ​​envían o CV en formato .pdf, carta de presentación e dúas cartas de referencia por correo electrónico a beatriz.noya.marino@uvigo.es, ANTES DO 18 DE OUTUBRO DE 2020. No asunto do correo electrónico deberá indicarse “Contrato Técnico Ecotox”.

 

Investigador posdoutoral a cargo do proxecto Glaukos (pechada)

Condicións xerais:

 • Tempo completo (40 h / semana).
 • Duración: 3 anos (período de proba de 6 meses).
 • Salario: ata 35.000 eur/ano (salario bruto),segundo a cualificación do/a candidato/a.
 • Data incorporación: 05/07/2020.

Tarefas a realizar:

 • Investigación dos procesos de degradación de biopolímeros no medio ambiente e o seu impacto no mesmo, utilizando modelos experimentais acuáticos.
 • Investigación sobre os efectos de polímeros e aditivos plásticos en organismos modelo acuáticos, a nivel molecular (expresión xénica, ómica).
 • Preparación de manuscritos, informes e publicacións.
 • Actividades de divulgación: asistencia a congresos internacionais, ciencia popular.

Requisitos:

 • Doutorado en bioloxía, ciencias ambientais ou similares.
 • Experiencia en probas de biodegradación, preferiblemente en medio acuático (por exemplo, ISO-14851, ISO-16221).
 • Excelente coñecemento de técnicas moleculares aplicadas ás ciencias ambientais (electroforesis, qPCR, actividades enzimáticas, ELISA, ómicas).
 • Dominio fluído do idioma inglés.
 • Titulación académica e/ou acreditacións profesionais pertinentes para realizar ensaios con animais, segundo a normativa da UE (Directiva 2010/63 / UE, Orden ECC / 566/2015).

Proceso de selección

Os/as interesados/as deberán enviar os seguintes documentos: carta de presentación, CV, os seus datos de contacto, datos de contacto de duas persoas de referencia. As solicitudes deberán enviarse a beatriz.noya.marino@uvigo.es, indicando no asunto do correo electrónico a referencia: “GLAUKOS-Ecotox PostDoc Position“.

Tamaño total máximo de documentos adxuntos: 5 MB.

Data límite: 15/06/2020 23:00 – Europa/Bruselas

 

Máis información en Euraxess

 

 

Xestor do proxecto GLAUKOS (pechada)

Xornada: Tempo completo

Soldo: 35.000 € anuais brutos

Inicio: Abril de 2020

Duración: 3 anos

Pzazo: 13 de marzo de 2020

máis información

share: 

© 1995 - 2021 Equipo de investigación ECOTOX.