You are here

Servizos Web (OGC)

Nesta páxina pódense consultar as direccións dos Servizos Web (OGC) dispoñibles no xeoservidor do Grupo de Ecotoxicoloxía.

O servizos web de mapas dispoñibles cumplen a especificación WMS 1.1.1 e 1.3.0, e WFS 1.0.0, 1.1.0 e 2.0.0, do Open Geospatial Consortium, de modo que son estándar e interoperables.

Pódese acceder ó GetCapabilities dende os seguintes enlaces: WMS 1.1.1, WMS 1.3.0, WFS 1.0.0, WFS 1.1.0 e WFS 2.0.0.

Ir arriba

© 1995 - 2021 Equipo de investigación ECOTOX.