You are here

ECOTOX

ECOTOX é una equipa de investigación en Ecotoxicoloxía e Contaminación Mariña de Universidade de Vigo. Traballamos na avaliación do impacto da contaminación no medio mariño costeiro, mediante o uso combinado de ferramentas biolóxicas e de análise químico.

As nosas líñas de investigación se centran na recopilación de información ecotoxicolóxica mariña para avaliar a contaminación e os seus efectos, e elaborar criterios e normas ambientais para a protección dos ecosistemas mariños costeiros.

A nosa actividade investigadora se desenvolve no marco de proxectos financiados pola Unión Europea, o Estado español e a Xunta de Galicia, así como distintos organismos públicos e privados. Como consecuencia desta actividade temos producido 12 teses de doutoramento, máis de 130 publicacións científicas SCI e 50 contratos de I+D+i con entes públicos e privados.

A nosa investigación ten lugar en laboratorios do campus Universitario e da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT), pertencente ao ERIC europeo EMBRC.

 

Ir arriba

© 1995 - 2021 Equipo de investigación ECOTOX.